“Damernes hus”

Bygningen “Damernes hus” i Nygaardsgaten 4 ble reist etter bergensbrannen i 1916. Arkitekt var Sigurd Lunde (1874-1936). “Fra omkring 1915 var en del av hans bygg preget av den svenskinspirerte nybarokk, f.eks. Damernes hus i Nygårds gt. og konkurranseutkastet til Grand Hotel (nå Handelens og Sjøfartens hus) i Bergen.” (Norsk kunstnerleksikon).
 
I en artikkel om Damernes hus i Aftenposten 25. mai 1916 sto det å lese: “Efter branden har her, som bekjendt, været stor bolignød og særlig har mangelen paa smaa bekvemmeligheder og værelser været følsom for ensligstillede damer. Dette savn haaber man nu i nær fremtid at faa afhjulpet.”
 
Huset sto klart til innflytting våren 1918.

Parti fra Nygaardsgaten_Nygaardsgaten 4_Atelier KK ca 1920

Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen: Nygaardsgaten 4, ca 1920. Atelier KK