Priser

Legekontoret er bundet av den til enhver tid gjeldene normaltariff avtalt mellom Den norske legeforening og myndighetene. Priser hos fastlegen

 

Frikort
For enkelte grupper dekkes egenandelen av folketrygden. Dette gjelder blant annet for barn under 16 år, svangerskapskontroll, visse smittsomme sykdommer, yrkesskader og ved oppnådd frikort.
Tillegg for materiell dekkes ikke av frikort. Egenandelstak 1 for frikort er kr 2.369 for 2019.

 

Attester/legeerklæringer
Førerkort kr 450.
Attest ved søknad om TT-kort kr 200.
Attest ved søknad om parkeringstillatelse for funksjonshemmede kr 200.
Andre attester etter medgått tid (kr 75 per påbegynte 5 min).

 

Betaling
Regning betales ved endt konsultasjon.
Faktura utstedes bare unntaksvis. Fakturagebyr er kr 60.