helsenorge.no

helsenorge.no er det offentlige helserelaterte nettstedet for innbyggere i Norge.

Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet.

 

helsenorge.no er delt i to hoveddeler:

 
Kilde: Denne teksten ble kopiert fra https://helsenorge.no/om-helsenorge-no 25.11.2019. Teksten kan ha blitt oppdatert på helsenorge.no.

 
 
Slik brukes tjenestene på helsenorge.no

 

helsenorge.no tilbyr mange tjenester for å hjelpe deg og dine pårørende med å holde oversikten over din helsesituasjon, rettigheter og behandling.

Her finner du sikre, digitale helsetjenester. Det er bare du som har tilgang til helseopplysningene dine, med mindre du velger å gi andre fullmakt til å bruke tjenestene på dine vegne.

 

Les mer: Slik brukes tjenestene på Helsenorge

 
Kilde: Denne teksten ble kopiert fra https://helsenorge.no/om-min-helse/slik-brukes-tjenestene-paa-helsenorge#Tjenester-på-Helsenorge 25.11.2019. Teksten kan ha blitt oppdatert på helsenorge.no.

 

 

Samtykke til å bruke tjenestene på Helsenorge

 

For å ta i bruk de Helsenorge-tjenestene som krever innlogging, må du først gi ditt samtykke til at Helsenorge kan:

  • innhente helseopplysninger om deg fra eksterne registre og andre kilder
  • sammenstille og behandle denne informasjonen, og lage lister basert på dem, som kan vises til deg i tjenestene
  • lagre opplysningene så lenge det er nødvendig for at du skal kunne bruke tjenestene
  • la eksterne aktører ta kontakt med deg

Samtykket kan endres eller trekkes tilbake når som helst.

 

Les mer: Samtykke

 
Kilde: Denne teksten ble kopiert fra https://helsenorge.no/om-min-helse/slik-brukes-tjenestene-paa-helsenorge#Samtykke-til-å-bruke-tjenestene-på-Helsenorge 25.11.2019. Teksten kan ha blitt oppdatert på helsenorge.no.

 

 

Kontakt fastlegen på helsenorge.no 

 

Legene i andre vil fra uke 50 tilby digitale tjenester via helsenorge.no Du kan logge inn på siden og bestille time, fornye resept, starte e-konsultasjon eller kontakte legekontoret og stille ikke-medisinske spørsmål.

 

Les mer: Kontakt fastlegen på helsenorge.no