Konsultasjon

Konsultasjoner etter avtale/timebestilling.
Sykebesøk i hjemmet i spesielle tilfeller og etter avtale med legen.