Aktuell informasjon

 

Viktig informasjon om legetimer under koronapandemien
Vi tilbyr fastlegetjenester som før virusutbruddet. Vi gjør det vi kan for at fastlegekontoret skal være trygt for de som trenger fysisk undersøkelse hos oss. Vi har derfor gjort følgende nødvendige endringer:

 
1: Ikke møt opp på legekontoret uten avtale. Ta kontakt via helsenorge.no eller på telefon 55550955 så hjelper vi deg.

2: I den grad det er mulig vil vi gjennomføre konsultasjoner som e-konsultasjon, videokonsultasjon eller over telefon.

3: Fysisk konsultasjon på kontoret skal ikke vare lenger enn 10 minutter for å minske smittefare. Ta ikke med barn eller pårørende med mindre det er strengt nødvendig. Vi ber om at du møter i rene klær som er lette å ta av og legger smykker og klokker igjen hjemme.

 
Ved behov for helsehjelp er det viktig at dere kontakter oss som tidligere.

Publisert 4.4.2020

 
 

Informasjon om koronavirus
Oppdatert informasjon og konkrete råd om koronaviruset finnes på fhi.no og helsenorge.no.

Hvis du ikke finner svar her kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015 eller Bergen kommunes informasjonstelefon på 55 56 77 00.

 
NB Dersom du kan være smittet, er i karantene, under risiko for smitte eller har symptomer på luftveisinfeksjon (feber, sår hals, hoste eller pustevansker) skal du ikke møte opp på legekontoret.
Ved akutt sykdom, ring oss på telefon 55 55 09 55 eller Bergen legevakt på 116117 så vil vi, eller helsepersonell på legevakten, hjelpe deg.

 
Vi får i disse dager svært mange forespørsler om pneumokokkvaksinen Pneumovax.
Det er ingen endringer i målgruppene for denne vaksinen i forbindelse med utbruddet av koronavirus.
Fordi det nå er begrenset tilgang er resterende doser forbeholdt for personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for pneumokokksykdom .

Se mer informasjon: https:// fhi.no/meldinger/pneumokokkvaksinasjon/

Publisert 11.3.2020

 
 
Vikar
Lege Tore Stakkevold har permisjon i tidsrommet 1. februar 2020 til 31. juli 2020.
Lege Teresa Osland er vikar for lege Tore Stakkevold i hans fravær.
Timeavtaler, e-meldninger, epikriser m.v. vil bli direkte videresendt til vikaren.
Publisert 23.1.2020

 
 
ePortal erstattes av Kontakt fastlegen på helsenorge.no
Fra uke 50 vil det gamle systemet ePortal utfases og vi vil gå over til å bruke Kontakt fastlegen på helsenorge.no
Les mer: Kontakt fastlegen
Publisert 5.12.2019

 
 
Ny lege hos Legene i andre
Lege Tone R. Sørland har fra 15. februar 2019 inngått avtale om «deleliste» med lege Anne O. Sørland.

Det betyr at Tone R. Sørland trapper ned mot pensjonering, mens Anne O. Sørland trapper opp for gradvis å overta fastlegepraksisen.
Publisert 18.2.2019