Aktuell informasjon

 
Vikar
Lege Tore Stakkevold har permisjon i tidsrommet 1. februar 2020 til 31. juli 2020.
Lege Teresa Osland er vikar for lege Tore Stakkevold i hans fravær.
Timeavtaler, e-meldninger, epikriser m.v. vil bli direkte videresendt til vikaren.
Publisert 23.1.2020

 
ePortal erstattes av Kontakt fastlegen på helsenorge.no
Fra uke 50 vil det gamle systemet ePortal utfases og vi vil gå over til å bruke Kontakt fastlegen på helsenorge.no
Les mer: Kontakt fastlegen
Publisert 5.12.2019

 
Sesonginfluensa
Influensavaksinen for 2019/2020 er kommet. Vi anbefaler personer i risikogruppene å vaksinere seg.
Informasjonsskriv om vaksine mot sesonginfluensa fra Folkehelseinstituttet.

Pris for influensavaksinering er kr. 250.
Publisert 14.10.2019

 
Ny lege hos Legene i andre
Lege Tone R. Sørland har fra 15. februar 2019 inngått avtale om «deleliste» med lege Anne O. Sørland.

Det betyr at Tone R. Sørland trapper ned mot pensjonering, mens Anne O. Sørland trapper opp for gradvis å overta fastlegepraksisen.
Publisert 18.2.2019